Bryggens Kor består af mennesker, der frivilligt mødes for at synge. 

Vi synger hver tirsdag.

Nye medlemmer optages løbende efter venteliste.

Koret skal være båret af glæden ved at synge sammen, men samtidig arbejder vi seriøst med repertoire og korets samlede kunnen gennem øveaftner og særlige tema-dage. Vi planlægger løbende koncerter og aktiviteter, der understreger korets værdier.

Kernen i korets repertoire er den rytmiske kormusik. Vi deltager gerne i aktiviteter, der  springer rammerne for en almindelig koncert. Medlemmerne skal finde det spændende også at optræde “uventede” steder og med bredt afsæt i musikken.

Bryggens Kor vil være kendt for:

  • Et godt socialt miljø, hvor mænd og kvinder sammen dyrker korsang.
    Hvor der er plads til alle aldre. Hvor man som menneske føler sig velkommen, og hvor man kender hinanden. 
  • At vi har respekt for hinanden. Det forventes således, at der er ro og koncentration, når nye numre indøves.
  • At vi giver koncerter, der er præget af glæde ved musik, åbenhed, varme, og hvor publikum føler sig velkomne, samtidig med at de får oplevelser båret af seriøsitet, kvalitet og engagement.
  • En høj kvalitet i de koncerter, vi holder: Derfor forventes det, at alle møder velforberedte til planlagte koncerter, og at de kan gennemføres uden styrende fokus på noder.